Privacybeleid

Inhoud

 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Bepalingen

Artikel 3. Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens

Artikel 4. Persoonsgegevens gebruik

Artikel 5. Marketing doeleinden

Artikel 6. Cookies

Artikel 7. Persoonlijke gegevens wijziging

Artikel 8. Persoonsgegevens bescherming en opslag

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

PRIVACYBELEID
dit document waaronder beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van Gebruiker persoonsgegevens op de website ebuydushi.com

GEBRUIKER 
entiteit, die de toegang heeft gekregen en maak gebruik van domein ebuydushi.com in overeenstemming met de regels in de Gebruiksvoorwaarden van ebuydushi.com

ebuydushi.com
online platform www. ebuydushi.com

DIENSTEN
alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt Gebruiker verwezen

Artikel 2. Bepalingen

2.1.
Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van ebuydushi.com en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

2.2.
ebuydushi.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf Datum in gegaan.

Artikel 3. Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens

3.1.
Gebruiker kan ebuydushi.com bezoeken zonder zich te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer Gebruiker besluit om ebuydushi.com zijn persoonsgegevens te verstrekken, stemt hij ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op ebuydushi.com server. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd, of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn hierdoor niet te classificeren als persoonsgegevens. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 

3.1.1.
Gegevens die ebuydushi.com automatisch verzamel: Wanneer Gebruiker ebuydushi.com websites bezoekt, haar applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamel ebuydushi.comautomatisch de gegevens die naar ebuydushi.com worden gestuurd door Gebruiker computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee Gebruiker toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 1. de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over Gebruiker geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar ebuydushi.com, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres
  b. informatie die ebuydushi.com verzamel met behulp van cookies en webbeacons.

3.1.2.
Gegevens die Gebruiker aan ebuydushi.com verstrekt: ebuydushi.com verzamel en bewaar alle gegevens die Gebruiker op ebuydushi.com websites invoert of die Gebruiker aan ebuydushi.com verstrekt wanneer hij gebruik maakt van ebuydushi.com Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. gegevens die Gebruiker aan ebuydushi.com verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die hij afneemt;
  b. aanvullende gegevens die Gebruiker mogelijk aan ebuydushi.com verstrekt via sociaal media websites of Diensten van derden;
  c. andere gegevens die Gebruiker genereert, of die horen bij zijn account en zijn gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een advertentie te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of zijn gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie), daaronder begrepen gepseudonymiseerde informatie met betrekking tot het bellen van een aan Gebruiker in een advertentie getoond telefoonnummer;
  d. gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via ebuydushi.com websites of correspondentie die aan ebuydushi.com worden toegezonden;
  r. gegevens over Gebruiker locatie en de locatie van zijn toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van Gebruiker toestel indien Gebruiker deze dienst heeft ingeschakeld op zijn mobiele apparaat.

3.1.3.
Gegevens uit andere bronnen: ebuydushi.com kan aanvullende gegevens over Gebruiker ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan haar accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over Gebruiker uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

Artikel 4. Persoonsgegevens gebruik

4.1.
Gebruiker stemt ermee in dat ebuydushi.com zijn verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kan gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. om Gebruiker toegang te geven tot ebuydushi.comDiensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
  b. om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en ebuydushi.com Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
  c. om ebuydushi.com Diensten, content en advertenties op Gebruiker af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  d. om contact met Gebruiker op te nemen, via e-mail, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om Gebruiker te informeren over ebuydushi.com Diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op Gebruiker berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
  om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen ebuydushi.com de gegevens verzamelden.

4.2.
Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: ebuydushi.com kan Gebruiker persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven ebuydushi.com maak Gebruiker persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder Gebruiker uitdrukkelijke toestemming. ebuydushi.com kan Gebruiker persoonsgegevens delen met:

 1. dienstverleners met wie ebuydushi.com een contract heeft gesloten om ebuydushi.com te helpen met het aanbieden van haar Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van ebuydushi.com.
 2. bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien ebuydushi.com daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. ebuydushi.com kan Gebruiker persoonlijk gegevens delen:
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ebuydushi.comm beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 1. adverteerders Indien u via de ebuydushi.com interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de ebuydushi.com reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.
 2. andere derden waaraan Gebruiker toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te delen met ebuydushi.com (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
 3. ondernemingen waarmee ebuydushi.com in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor ebuydushi.com wordt overgenomen.
 4. leden van Melding van Inbreuk, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘Melding van Inbreuk’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de Gebruiker in kwestie.

4.3.
Zonder het voorgaande te beperken, zal ebuydushi.com er naar streven om Gebruiker privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – Gebruiker persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij ebuydushi.com te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

4.4.
Gegevens die u deelt op ebuydushi.com: Op ebuydushi.com website hebben Gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere Gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere Gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op ebuydushi.com website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een Koper of Verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij deelt via ebuydushi.com website en daardoor kan ebuydushi.com de privacy of veiligheid van de door Gebruiker gedeelde gegevens met andere Gebruikers dan ook niet garanderen.

ebuydushi.com raad u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

Artikel 5. Marketing doeleinden

5.1.
Gebruiker gaat ermee akkoord dat  de door ebuydushi.com verzamelde gegevens mogen gebruiken om Gebruiker, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met Gebruiker op te nemen voor producten of Diensten van ebuydushi.com die interessant voor Gebruiker zouden kunnen zijn.

5.2.
ebuydushi.com verkoopt of verhuurt Gebruiker persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder Gebruiker uitdrukkelijke toestemming. ebuydushi.com kan Gebruiker gegevens combineren met gegevens die ebuydushi.com van andere bedrijven verzamel en deze gebruiken om ebuydushi.com Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

5.3.
Wanneer Gebruiker geen marketingberichten van ebuydushi.com wenst te ontvangen, kan Gebruiker zijn berichtvoorkeuren aangeven door ebuydushi.com een mail te sturen naar info@ebuydushi.com

Artikel 6. Cookies

6.1.
Wanneer Gebruiker ebuydushi.com Diensten gebruikt, kan ebuydushi.com haar service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van Gebruiker toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. ebuydushi.com gebruikt deze cookies, om ebuydushi.com te helpen Gebruiker te identificeren, om Gebruiker een betere gebruikerservaring op ebuydushi.com website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op ebuydushi.com website. Voor meer gedetailleerde informatie over ebuydushi.com gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ebuydushi.com

Artikel 7. Persoonlijke gegevens wijziging

7.1.
ebuydushi.com kan uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. Gebruiker kan zijn gegevens zelf aanpassen door in te loggen. Wanneer Gebruiker iets openbaar plaatst, kan hij zijn advertenties veranderen of verwijderen.

7.2.
Indien Gebruiker zijn account bij ebuydushi.com wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met ebuydushi.com voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op ebuydushi.com, tenzij ebuydushi.com op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:

 • Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contact gegevens en uw e-mailadres vermeld is
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal ebuydushi.com deze vernietigen)

U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@ ebuydushi.com met de documentatie als bijlage.

Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’:

 • via het Contactformulier, of
 • door te schrijven naar info@ebuydushi.com, t.a.v. Customer Support,

Artikel 8. Persoonsgegevens bescherming en opslag

8.1.
ebuydushi.com beschermt haar Gebruikers gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.

ebuydushi.com bewaart haar Gebruikers persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1.
ebuydushi.com tolereert geen misbruik van haar website: ebuydushi.com Gebruikers hebben geen toestemming om andere Gebruikers van ebuydushi.com toe te voegen aan mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een Gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende Gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@ebuydushi.com. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door ebuydushi.com gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om een melding te maken via het Contactformulier.

9.2.
Het is niet toegestaan om ebuydushi.com communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden.

9.3.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van Gebruiker verzamelen. ebuydushi.com heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer ebuydushi.com samenwerkt met derden of tools van derden gebruikt om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen Gebruiker daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

9.4 Mocht u nog vragen hebben over ebuydushi.com dan kunt u contact opnemen via Contactformulier